Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie automatyki
Efekt kształcenia:
Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji oraz dokumentowania badań i obliczeń.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U04
    Potrafi stosować prawo w technice w tym stosować normy, ustawy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochronę własności intelektualnej, zarządzania ludźmi i prowadzenia przedsiębiorstwa.