Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ergonomia
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ergonomią i BHP
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_W04
    Ma podstawową wiedzę dotyczącą: - ochrony własności intelektualnej, - prawa w technice, - normalizacji, - zarządzania w przemyśle, - działalności gospodarczej oraz jej form, - roli zagadnień humanizujących w technice, - zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów.