Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wstęp do fizyki
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy niezbędnej do rozwiązywania problemów fizycznych
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_K01
    ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań; ma doświadczenie w pracy w grupie i podejmowaniu różnych ról