Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Odlewy dla medycyny
Efekt kształcenia:
Student zna zagadnienia krystalizacji, wymiany ciepła i kształtowania struktury odlewanych stopów metali nieżelaznych. Student ma wiedzę z zakresu stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów.
Powiązania z KEU:
  • IPO2A_W02
    Posiada poszerzoną wiedzę o tworzywach i materiałach stosowanych w metalurgii i odlewnictwie, a także na temat metaloznawstwa, obróbki cieplnej stopów, w tym również na temat metod ich otrzymywania i kontroli pod względem ilościowym i jakościowym.
  • IPO2A_W04
    Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu badań materiałów, znajomości ich właściwości wytrzymałościowych. Zna zasady prowadzenia badań, dokonywania ich analizy oraz tworzenia dokumentacji technicznej.