Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Odlewy dla medycyny
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę z zakresu technik wytwarzania odlewów dla medycyny. Student ma wiedzę z zakresu materiałów i tworzyw stosowanych w odlewnictwie stopów dla medycyny: materiałów na formy odlewnicze, materiały metaliczne stosowane w medycynie i stomatologii.
Powiązania z KEU:
  • IPO2A_W02
    Posiada poszerzoną wiedzę o tworzywach i materiałach stosowanych w metalurgii i odlewnictwie, a także na temat metaloznawstwa, obróbki cieplnej stopów, w tym również na temat metod ich otrzymywania i kontroli pod względem ilościowym i jakościowym.
  • IPO2A_W03
    Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie technologii wytwarzania i konstrukcji elementów odlewanych oraz oddziaływania tych technologii na środowisko naturalne. Orientuje się w najnowszych trendach w technologiach i materiałach odlewniczych i metalurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego; posiada wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.