Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Odlewy dla medycyny
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych dla medycyny oraz dokonać oceny ich składu chemicznego i właściwości fizycznych.
Powiązania z KEU:
  • IPO2A_U03
    Potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową oraz wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych oraz dokonać oceny ich właściwości.