Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Odlewy dla medycyny
Efekt kształcenia:
Student dobrać właściwe technologie, surowce i materiały do procesów odlewniczych stosowanych we współczesnej technice i technologii wytwarzania odlewów dla medycyny.
Powiązania z KEU:
  • IPO2A_U05
    Umie dobrać materiały wsadowe, pokierować technologią wytapiania, obróbką pozapiecową (rafinacją, modyfikacją, itp.), obróbką cieplną w złożonym procesie wytwarzania stopów odlewniczych (stopów metali nieżelaznych) w celu uzyskania ulepszonych wyrobów.
  • IPO2A_U07
    Potrafi sporządzić dokumentacje projektową: techniczno - technologiczna niezbędną do przygotowania oprzyrządowanie odlewniczego potrzebnego do wykonanie formy i odlewu według opracowanej technologii ze szczególnym uwzględnieniem odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego
  • IPO2A_K02
    Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego.