Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań.
Powiązania z KEU:
  • IME2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w mechatronice