Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
przygotować i przedstawić prezentację ustną w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych dotyczących realizacji zadania projektowego lub badawczego.
Powiązania z KEU:
  • IME2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji