Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
angażowania się w dyskusję, oceny efektów pracy innych studentów, właściwego formułowania swoich argumentów.
Powiązania z KEU:
  • IME2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • IME2A_K02
    rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia