Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Człowiek w środowisku technicznym
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z aspektem człowieka w środowisku technicznym.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
  • IMM1A_W02
    ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
  • IMM1A_W14
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych