Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Człowiek w środowisku technicznym
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • IMM1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IMM1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową