Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Człowiek w środowisku technicznym
Efekt kształcenia:
Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • IMM1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową