Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ergonomia
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ergonomią i BHP.
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
  • MBM1A_W18
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem włącznie i prowadzenia działalności gospodarczej