Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ergonomia
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ergonomią i BHP.
Powiązania z KEU:
  • IME1A_W08
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki technicznej konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z mechatroniką
  • IME1A_W17
    ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej