Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ergonomia
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem.
Powiązania z KEU:
  • IME1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
  • IME1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
  • IME1A_K05
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania