Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
zagadnienia z obszaru Systemów inteligentnych i dyscypliny Inżynieria Mechatroniczna, niezbędną do formułowania i rozwiązywania problemów zawartych w tematyce pracy magisterskiej.
Powiązania z KEU:
 • IME2A_W01
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu
 • IME2A_W02
  ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w mechatronice
 • IME2A_W03
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie mechatroniki i — w mniejszym stopniu — automatyki, robotyki, budowy maszyn, elektroniki i informatyki
 • IME2A_W04
  zna i rozumie metodykę projektowania złożonych urządzeń i systemów mechatronicznych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu; zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych
 • IME2A_W05
  ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie sterowania układami mechatronicznymi
 • IME2A_W06
  ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania projektami mechatronicznymi
 • IME2A_W07
  ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z badaniem, modelowaniem, projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, a także stosowanymi w nich materiałami i metodami przetwarzania informacji