Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania omówionego w pracy magisterskiej.
Powiązania z KEU:
  • IME2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji