Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
ciągłego dokształcania się (studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Powiązania z KEU:
  • IME2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • IME2A_K03
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur