Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_W03
    Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach.