Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Roboty mobilne
Efekt kształcenia:
ma poszerzoną wiedzę w zakresie modelowania i identyfikacji, konieczną do analizy właściwości członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę na temat modelowania złożonych układów dynamicznych, w szczególności: - ma pogłębioną wiedzę na temat dynamiki układów fizycznych, - ma pogłębioną wiedzę na temat złożonych układów takich jak roboty, układy biomechaniczne i bioniczne. - ma wiedzę na temat nowoczesnych materiałów funkcjonalnych, - ma pogłębioną wiedzę na temat struktur dynamicznych - zna metodę elementów skończonych.