Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Roboty mobilne
Efekt kształcenia:
ma poszerzoną wiedzę w zakresie systemów pomiarowych, potrzebną do badania i budowy członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę na temat złożonych systemów pomiarowych w tym: - zna metody kondycjonowania sygnałów, - zna metody synchronizacji wielokanałowych systemów pomiarowych, - zna metody pomiaru sygnałów biomedycznych, - zna sposób działania nowoczesnych przetworników pomiarowych, - zna zaawansowane optyczne układy pomiarowe.