Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Roboty mobilne
Efekt kształcenia:
ma poszerzoną wiedzę w zakresie wielowymiarowych i nieliniowych systemów sterowania, konieczną do opisu matematycznego oraz analizy i syntezy członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_W07
    Ma pogłębioną wiedzę na temat identyfikacji wielowymiarowych obiektów dynamicznych. Zna cyfrowe metody analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych. Zna metody macierzowego przetwarzania sygnałów pomiarowych.