Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Roboty mobilne
Efekt kształcenia:
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe właściwe dla członów, obiektów, układów i systemów w automatyce, robotyce i automatyzacji oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_U03
    Potrafi zaprojektować wielokanałowy, złożonych system pomiarowy. Potrafi zaprojektować i skalibrować tor pomiarowy. Potrafi zaprojektować zsynchronizowany, wielokanałowy system pomiarowy. Potrafi zaprojektować tor do pomiarów sygnałów biomedycznych. Potrafi zaprojektować optyczne układy pomiarowe.