Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sensory chemiczne i biosensory
Efekt kształcenia:
Zna systematykę, parametry i typy sensorów chemicznych oraz biosensorów jak również zasady ich działania i zależności opisujące wielkość generowanego sygnału.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W03
    Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych