Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sensory chemiczne i biosensory
Efekt kształcenia:
Zna metody eksperymentalne wykorzystywane w trakcie opracowywania nowych konstrukcji sensorów chemicznych i biosensorów oraz w trakcie ich testowania i praktycznego wykorzystania
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W03
    Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych