Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sensory chemiczne i biosensory
Efekt kształcenia:
Zna zasady wykorzystania sensorów chemicznych i biosensorów w chemii, badaniach klinicznych, systemach monitoringu, ochronie środowiska oraz w systemach kontroli jakości.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W03
    Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych