Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zrównoważone technologie energetyczne
Efekt kształcenia:
potrafi stosować wiedzę z zakresu termodynamiki do opisu i analizy procesów wymiany ciepła i masy oraz spalania w procesach technologicznych
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_U16
    potrafi stosować termodynamikę do opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła i masy oraz spalania w procesach technologicznych