Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zrównoważone technologie energetyczne
Efekt kształcenia:
potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie technologii wytwarzania energii w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U14
    potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej
  • MBM2A_U15
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą