Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologia szkła i ceramiki
Efekt kształcenia:
Student potrafi wymienić właściwości technologiczne szkła oraz cechy użytkowe wyrobów ze szkła
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U05
    potrafi zaprojektować i wykonać proste zestawy do procesów technologicznych używając odpowiednich technik, metod i materiałów, potrafi zabezpieczyć stanowisko pracy i ocenić pojawienie się możliwych zagrożeń