Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Technologia szkła i ceramiki
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość wpływu chemii na rozwój technologii szkła
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_K03
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i do aktywnego uczestnictwa w działalności na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.