Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sensory chemiczne i biosensory
Efekt kształcenia:
Potrafi poprawnie powiązać wielkość sygnału sensora chemicznego lub biosensora ze stężeniem oznaczanego składnika
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W03
    Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych