Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sensory chemiczne i biosensory
Efekt kształcenia:
Potrafi rozpoznać wpływ substancji przeszkadzających (interferentów) na wielkość sygnału sensora chemicznego lub biosensora oraz wie jak wyeliminować lub zminimalizować te niekorzystne oddziaływania.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W03
    Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych