Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologia szkła
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu technologii szkła
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_W04
    ma poszerzoną wiedzę w zakresie rozpoznawania i badania właściwości związków chemicznych stanowiących podstawę dla projektowania materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych