Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przepływy dwufazowe w energetyce
Efekt kształcenia:
potrafi zastosować wiedzę z zakresu termodynamiki i mechaniki płynów do opisu zjawisk fizycznych i modelowania procesów wymiany ciepła i masy oraz spalania opartych na przepływach dwufazowych i zachodzących w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach energetycznych
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_U16
    potrafi stosować termodynamikę do opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła i masy oraz spalania w procesach technologicznych