Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Monitoring środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat niepewności pomiarów i błędów pomiarowych.
Powiązania z KEU:
 • INS2A_W01
  ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych
 • INS2A_W05
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych
 • IFT2A_W01
  Zna w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny informatyka techniczna
 • IFT2A_W03
  Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów informatyki technicznej; główne tendencje rozwojowe informatyki technicznej
 • IOS2A_W01
  ma wiedzę w zakresie statystyki przydatną do rozwiązywania zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii i ochrony środowiska oraz analizy i interpretacji wyników badań i pomiarów
 • IMS2A_W05
  zastosowania zaawansowanych technik obliczeniowych i pomiarowych do rozwiązywania złożonych zadań z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, w tym możliwości wykorzystania do tego celu metod modelowania matematycznego, geoinformatycznych i teledetekcyjnych
 • IKS2A_W01
  Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjno-technicznych, humanistycznych i pokrewnych w zakresie studiowanego kierunku studiów, przydatną do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania złożonych zagadnień inżynierskich w kształtowaniu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, a także racjonalnego gospodarowania zasobami i energią.