Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona środowiska
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie zanieczyszcen wód i powietrza pochodzenia antropogenicznego
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W14
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  • IMM1A_W16
    ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • IMM1A_W17
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem włącznie i prowadzenia działalności gospodarczej