Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ochrona środowiska
Efekt kształcenia:
Umie dobrać właściwa technologię ochrony powietrza w określnym procesie technologicznym
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_U06
  potrafi wykorzystywać w aktywności inżynierskiej elementarną wiedzę w zakresie systemu prawnego, podstaw makro- i mikroekonomii, ochrony własności intelektualnej, podstaw pracy zespołowej oraz zasad normalizacji
 • IMM1A_U07
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań
 • IMM1A_U17
  potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne zadań inżynierskich
 • IMM1A_U22
  potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich, typowych dla inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej