Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia organiczna
Efekt kształcenia:
Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty związane z syntezą związków organicznych, ich oczyszczaniem oraz badaniem podstawowych właściwości fizykochemicznych.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U05
    potrafi wykorzystać rozumienie przemian chemicznych dla kształtowania procesów technologicznych wytwarzania produktów, maszyn i urządzeń mechanicznych
  • IMM1A_U11
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski