Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia organiczna
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy z chemii organicznej.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych