Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia ogólna i nieorganiczna - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
zna podstawy teorii roztworów elektrolitów wraz z teorią dysocjacji elektrolitycznej i ilościowym opisem równowag w roztworach elektrolitów
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W03
    ma ugruntowana i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie chemii obejmującą chemię ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną, analityczną oraz chemię polimerów w tym wiedzę niezbędną do opisu i rozumienia zjawisk i procesów chemicznych występujących w budownictwie oraz pomiaru i określania parametrów tych procesów