Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia ogólna i nieorganiczna - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U04
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne