Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia ogólna i nieorganiczna - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę ciagłego uzupełniania wiedzy chemicznej
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_K02
    potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz konstruktywnej krytyki pracy innych osób; ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów