Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka współczesna
Efekt kształcenia:
Student potrafi znaleźć powiązanie fizyki współczesnej z używanymi w jego dziedzinie technikami doświadczalnymi i stosowaną technologią
Powiązania z KEU:
  • RTZ2A_U01
    Potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
  • RTZ2A_U02
    Potrafi samodzielnie oraz w zespole przeprowadzić analizę wybranego problemu lub eksperymentu, wykorzystując do tego celu metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, w tym specjalistyczne oprogramowanie.
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.