Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Efekt kształcenia:
student ma wiedzę z zakresu termodynamiki do analizy procesów wymiany ciepła i masy oraz żródeł wytwarzania energii
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych