Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Efekt kształcenia:
student potrafi stosować wiedzę z zakresu termodynamiki do opisu i analizy procesów wymiany ciepła i masy oraz spalania paliw i wytwarzania energii ze żródeł niekonwencjonalnych dla celów wentylacji klimatyzacji i ogrzewania
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U02
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych