Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Spalanie, wymiana ciepła
Efekt kształcenia:
Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw procesu spalania, prowadzenia procesu spalania dla wszystkich rodzajów paliw: stałych, ciekłych i gazowych w zakresie: przygotowania paliwa, mechanizmu spalania, technologii prowadzenia procesu
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W03
    ma wiedzę w zakresie podstaw chemii konieczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
  • MBM1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki i automatyki jako dyscyplin inżynierskich powiązanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania