Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Spalanie, wymiana ciepła
Efekt kształcenia:
Student potrafi wyznaczyć podstawowe parametry dotyczące spalania paliw: kaloryczność paliwa, stechiometria procesu spalania, temperatury spalania, kontrola procesu spalania
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_U05
    potrafi wykorzystać rozumienie przemian chemicznych dla kształtowania procesów technologicznych wytwarzania produktów, maszyn i urządzeń mechanicznych
  • MBM1A_U16
    potrafi stosować termodynamikę do opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła i masy oraz spalania w procesach technologicznych