Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Efekt kształcenia:
student posiada wiedzę o zasadach działania i potrafi opisać zjawiska i procesy zachodzące w urządzeniach stosowanych w systemach wentylacji, klimatyzacji i technice grzewczej
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
  • MBM2A_W03
    ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji