Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Efekt kształcenia:
student posiada wiedzę o wpływie technologii oraz maszyn i urządzeń stosowanych w technice grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej na środowisko
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W14
    ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem